شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۹۸
دانلود رمان » اربابی » رمان معشوقه جاسوس

اطلاعیه سایت

رمان معشوقه جاسوس

رمان معشوقه جاسوس

رمان معشوقه جاسوس

رمان معشوقه جاسوس

عنوان : رمان معشوقه جاسوس

پارت ۱۹ اضافه شد یعنی همان قسمت ۵۴ داخل کانال

۱۳۹۸/۰۷/۲۹

رمان جذاب و عاشقانه معشوقه جاسوس اضافه شد (PDF)

قسمتی از رمان معشوقه جاسوس

بازوم‌و کشید که با حرص دستش‌و پس زدم.
– عه! ول کن تو هم خب! از کی تا حالا ترسو شدی؟
با حرص به شیشه‌ی ساعتش زد.
– ساعت یک نصف شبه آرام! بیدار بشند بفهمند نیستیم بدبخت می‌شیما.
ببخیال خندیدم و موهای موج دارم‌و دور انگشتم پیچوندم.
نزدیک به صورتش آروم لب زدم: بذار حال یه پسر رو بگیرم بعد میریم.
پوفی کشید.
– میرم شربت بگیرم.
ازم دور شد که بلند گفتم: مشروب نباشه‌ها!
به سمتم چرخید و عقب عقب رفت.
– نه بیا مشروبم بخور که من جنازت‌و ببرم خونه.
خندیدم.
– حرص نخور گوجه میشی.
چشم غره‌ای بهم رفت و دور شد.

به ستون تکیه دادم و به دختر و پسرایی که انگار می‌خواستن برن توی حلق هم با این رقصیدنشون نگاه کردم.
گوشیم‌و از جیبم بیرون آوردم و چندتا سلفی از خودم گرفتم.
با صدای یه پسر اونم کنار گوشم از جا پریدم و سریع به سمتش چرخیدم.
– ‌خوشگلی.
نگاهی به سر تا پاش انداختم.
– می‌دونم.
بدمصب عجب هیکلی هم ساخته!
– چشمت‌و گرفته؟
با خنده پوزخندی زدم و تنه‌ای بهش زدم.

– برو کنار بذار باد بیاد پسرجون.
از پشت بازوهام‌و گرفت و نزدیک گوشم گفت: نمیای برقصیم؟
دست‌هاش‌و پس زدم و به سمتش چرخیدم.
با دیدن جا سیگاری طلایی و حسابی شیک توی دستش گفتم: خوشم میاد ازش.
دستش‌و بالا آورد.
– این‌و میگی؟
– اوهم.
سرش‌و کمی کج کرد.
– بهت میدمش اما…
دستش‌و دراز کرد.
– یه دور رقص باهم بریم.
انگشت اشاره‌م‌و به شونه‌ش زدم.
– برو داداش.
معلوم بود کلی داره حرص می‌خوره.
یعنی لذت میبرم وقتی پسری بفهمه با پول نمی‌تونه همه رو مخصوصا من‌و بخره.
– چقدر می‌خوای؟
خندیدم.
– من فروشی نیستم.
از کنارش رد شدم ولی بازوم‌و گرفت.
– ازت خوشم میاد.
– همه این‌و می‌گند.
با دیدن نفس بهش اشاره کردم.
با دو لیوان دستش بهمون نزدیک شد.

دانلود رمان معشوقه جاسوس پارت ۱ تا ۴

دانلود معشوقه جاسوس پارت ۵

دانلود معشوقه جاسوس پارت ۶ تا ۹

دانلود معشوقه جاسوس پارت ۷ تا ۱۱

دانلود معشوقه جاسوس پارت ۱۲

دانلود معشوقه جاسوس پارت ۱۳

دانلود معشوقه جاسوس پارت ۱۴ تا ۱۹

امتیاز 4.44 ( 9 رای )

راهنما

اگر از نشر رمان خود در سایت ناراضی هستید و خواهان حذف آن میباشید در کامنت اطلاع رسانی کنید


هر گونه استفاده از کتابهای قرار داده شده بر روی رمان فا به هر نحوی (انتشار از طریق اپلیکیشن های موبایل، کپی بر روی سایت و وبلاگ ها حتی با ذکر منبع و...) ممنوع می باشد و با متخلفین طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای برخورد می شود. و تیم رمان فا هیچ گونه رضایتی از قرار دادن فایل رمان ها در تلگرام و .... ندارد و از نظر اخلاقی کار صحیحی نیست.