شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۹۸
دانلود رمان » اربابی » رمان استاد خلافکار پارت ۲۷

اطلاعیه سایت

رمان استاد خلافکار پارت ۲۷

رمان استاد خلافکار پارت ۲۷

رمان استاد خلافکار پارت ۲۷

رمان استاد خلافکار پارت 27

عنوان : رمان استاد خلافکار پارت ۲۷

پارت بیست و هفتم رمان جذاب استاد خلافکار یعنی همان قسمت های ۱۲۶ تا ۱۳۰ اضافه شد

قسمتی از رمان

برگشتم و بدون نگاه کردن به صورتش گفتم
_من تو پذیرایی پیش عمه میخوابم.
بازوم و گرفت و آروم گفت
_انقدر بی رحم نباش.
تند نگاهش کردم و گفتم
_من؟آرش چند بار التماس تو کردم؟چند بار گفتم من بهت خیانت نکردم.

با وجود اینکه دستت روم بلند شد و حرفای بدی بهم زدی اما باز من

منتظرت بودم. چی کار کردی؟رفتی با ساناز عروسی کردی،کم نبود

حالا هم قراره بابا بشی. دیگه چه توقعی ازم داری؟

صبح نشده برو و دیگه هیچ وقت پی من نیا!
خواستم برم که سد راهم شد و گفت
_بزن!
مچ دستام و گرفت و گفت
_ده برابر اون کتکایی که زدمت بزن!
خیره نگاهش کردم و گفتم
_درد اون کتکا چیزی نبود. کتک اصلی و زمانی خوردم که جلوی

چشمم با ساناز ازدواج کردی.
چشماشو با درد بست.
دستامو از دستش کشیدم و گوشه ی اتاق چمباتمه زدم.

سرمو روی زانوهام گذاشتم و آروم گفتم
_دیگه نمی کشم آرش!
با مکث، با صدای گرفته ای گفت
_بریم از اینجا؟هر جا که تو بگی… هر جا که تو بخوای.

میریم پشت سرمونم نگاه نمی‌کنیم.
لبخند تلخی زدم و گفتم

*********

پشت بند حرفش سریع از اتاق بیرون رفت.
عمه با رنگ پریده گفت
_
صدای چی بود؟
مثل برق از جام پریدم و بیرون زدم.
دمپایی های جلوی در و پوشیدم و بی اعتنا به سر و وضعم از خونه

زدم بیرون و با دیدن امیر مات برده گفتم
_
تو اینجا چه غلطی می کنی؟
حرفی که داشت به آرش می زد و با اومدن من قطع کرد.
لبخند محوی زد و گفت
_
تعطیلات تمومه خانومم،اومدم دنبال تو!

دانلود استاد خلافکار ۲۷

دانلود قسمت های دیگر رمان استاد خلافکار

 

امتیاز 3.67 ( 6 رای )

راهنما

اگر از نشر رمان خود در سایت ناراضی هستید و خواهان حذف آن میباشید در کامنت اطلاع رسانی کنید


هر گونه استفاده از کتابهای قرار داده شده بر روی رمان فا به هر نحوی (انتشار از طریق اپلیکیشن های موبایل، کپی بر روی سایت و وبلاگ ها حتی با ذکر منبع و...) ممنوع می باشد و با متخلفین طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای برخورد می شود. و تیم رمان فا هیچ گونه رضایتی از قرار دادن فایل رمان ها در تلگرام و .... ندارد و از نظر اخلاقی کار صحیحی نیست.