لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
دانلود رمان » رمان عاشقانه » دانلود رمان ما سه نفر

اطلاعیه سایت

دانلود رمان ما سه نفر

دانلود رمان ما سه نفر

رمان ما سه نفر

عنوان: دانلود رمان ما سه نفر

نویسنده: زهرا قاسم زاده

قسمتی از رمان

با ضربه ای که به سرش خورد مانند فنر ازجا پرید. با خشم دور و برش را نگاه کرد
هرکسی مشغول کار خودش بود، با حرص باز هم سرش را روی دستانش گذاشت
و چشمانش را بست.
به ثانیه نکشید که باز هم ضربه ی دوم را خورد.

شخص بالای سرش را نمی دید. حدس می زد هنوز دور نشده
بلافاصله پای راستش را بالا آورد و با نوک کفشش ضربه ی محکمی به طرف مورد نظر زد
.
صدای فریادش را شنید. سرش را بالا کرد و با خنده به طرفش خیز برداشت
مهدی سریع از جایش برخاست تا پا به فرار بگذارد که…
بلوزش به دست او کشیده شد. به ناچار گفت:
جون من دیگه نزن به خدا توطئه همشونه نامردا زدن زیرش
گوش مهدی را گرفت و در دستش پیچاند، صدای ناله ی مهدی بلند شده بود

بچه های کلاس می خندیدند. مهدی به او که یک سرو گردن از خودش بلندتر بود نگاهی از سر استیصال انداخت و گفت:
نامردا خودتون گفتین برم بیدارش کنم. آخ آخ… رامسین اگه دستم بهت برسه
اووووف بابا یواش تراین گوشه ها پیچ مهره که نیس اینجوری تابش میدی!
بگو غلط کردم
چرا من؟! همشون بگن… نقشه اون رامسین نامرده
به وقتش سراغ رامسینم میرم بگو غلط کردم
نمیگم
گوش مهدی را محکم تر در دستانش پیچاند. صدای نماینده ی کلاسشان را شنید:
اومد صابری اومد
چشمان مهدی ازخوشحالی برق زد، گوشش را از دست او آزاد کرد و به سمت صندلیاش فرار کرد
صابری دبیر فیزیکشان وارد کلاس شد. همه پا برجا شدند.
هنوز هم وسط کلاس ایستاده بود و به مهدی که می خندید نگاه می کرد

چه خواب خوبی را ازش گرفته بود
اگر شب قبل تا ساعت ۵صبح بیدار نبود! صدای صابری افکارش را خط زد:
نصرتی
دستپاچه برگشت و با من من گفت:
ببله آقا
می خوای درس جواب بدی؟!
دلش ریختفقط همین یکی را کم داشت!
نهبلهیعنی ببخشید آقا
برو بشین

دانلود رمان ما سه نفر

راهنما

اگر از نشر رمان خود در سایت ناراضی هستید و خواهان حذف آن میباشید در کامنت اطلاع رسانی کنید


هر گونه استفاده از کتابهای قرار داده شده بر روی رمان فا به هر نحوی (انتشار از طریق اپلیکیشن های موبایل، کپی بر روی سایت و وبلاگ ها حتی با ذکر منبع و...) ممنوع می باشد و با متخلفین طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای برخورد می شود. و تیم رمان فا هیچ گونه رضایتی از قرار دادن فایل رمان ها در تلگرام و .... ندارد و از نظر اخلاقی کار صحیحی نیست.