عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸
دانلود رمان » اربابی » هوران پارت ۲

اطلاعیه سایت

هوران پارت ۲

هوران پارت ۲

هوران پارت ۲

هوران پارت 2

عنوان : هوران پارت ۲

قسمت دوم رمان جذاب هوران با فرمت PDF اضافه شد

قسمتی از رمان

با خنده سرم رو به چپ و راست تکون دادم:
-اومدم کمکتون دیگه.
سفره رو انداختم و مامان داد زد:
-فتاح خان غذا حاضر شد.
صدای داد بابا از توی اتاق بلند شد:
-بیست بار بهت گفتم مثل آدم منو بیدار کن.
من و مامان هر دو با استرس به هم دیگه نگاه کردیم. انگار امروز، روز کج خلقی بابا بود.
عباس داخل آشپزخونه اومد و با دیدن سفره ی پر رنگ و لعابی که مامان انداخته بود، گفت:
-مرسی اعظم خانم، خیلی زحمت کشیدید.
مامان که هنوز توی چشمهاش استرس و تشویش بود، با صدایی که لرزشش حس می شد گفت:
-نوش جونت پسرم.
بابا توی آشپزخونه اومد. اخمهاش درهم بود و حسابی عصبانی بود. عباس با لبخند گفت:
-سلام فتاح خان.
بابا کنار مامان نشست و پارچ دوغ رو برداشت:
-چه عجب عباس آقا تشریف آوردن.
انگار پرش عباس رو گرفته بود و قصد داشت عصبانیتش رو سر اون خالی کنه. لقمه ای

رو که توی گلوم گیر کرده بود به زور دوغ فرو دادم و پر از التماس به بابا خیره شدم

که حرفی نزنه. بابا بی توجه به نگاهم گفت:
-مد شده عروسشون رو ول می کنن، می رن بعد بساط عروسی که آماده شد برمی گردن؟!
عباس که از این رفتار بابا متعجب شده بود، گفت:
-نه، اینطور نیست من حسابی کار داشتم به خاطر همین…
وسط حرفش پرید:
-قراره عروسیم که کردید به بهونه ی کار داشتن مدام تنهاش بذاری.
چشمهای عباس کم کم باریک شد انگار حسابی عصبی شده بود، با صدایی

که مشخص بود سعی در فرو بردن خشمش داره، گفت:
-من نمی خواستم تنهاش بذارم. ولی این ماه چند تا دادگاه داشتم که باید می رفتم.

دانلود رمان هوران ۲

دانلود قسمت های دیگر رمان هوران

راهنما

اگر از نشر رمان خود در سایت ناراضی هستید و خواهان حذف آن میباشید در کامنت اطلاع رسانی کنید


هر گونه استفاده از کتابهای قرار داده شده بر روی رمان فا به هر نحوی (انتشار از طریق اپلیکیشن های موبایل، کپی بر روی سایت و وبلاگ ها حتی با ذکر منبع و...) ممنوع می باشد و با متخلفین طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای برخورد می شود. و تیم رمان فا هیچ گونه رضایتی از قرار دادن فایل رمان ها در تلگرام و .... ندارد و از نظر اخلاقی کار صحیحی نیست.