حوادث چون روزها سپری می شوند.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
دانلود رمان » رمان عاشقانه » دانلود رمان عشق مساوی با ما

اطلاعیه سایت

دانلود رمان عشق مساوی با ما

دانلود رمان عشق مساوی با ما

رمان عشق مساوی با ما

عنوان: دانلود رمان عشق مساوی با ما

نویسنده: راضیه درویش

قسمتی از رمان عشق مساوی با ما

شیلا با ناز از پله ها پایین اومد و داد زد:
-شریفه، شریفه!
شریفه خانوم بدو بدو به سمتش اومد:
-بله خانوم؟

شیلا در حالی که به ناخونای لاک زدش نگاه میکرد گفت:
-فرحان کجاست؟!
شریفه: خانوم، ترمه خانوم زنگ زدن گفتن ترنم خانوم از بیمارستان فرار کردن.
آقا هم سریع رفتن!
شیلا قیافش جمع شد:
من نمیدونم کی میخوایم از دسته این دختره نحس راحت بشیم!
داد زد:
-گوشیم رو واسم بیار!
شریفه چشمی گفت و بدو به سمت اتاق رفت و گوشی شیلا رو آورد:
-بفرما خانوم!
شیلا گوشی رو گرفت و با دست اشاره کرد که بره.

سریع شماره ترمه رو گرفت تا صدای بله ترمه تو گوشی پیچید بلند داد زد:
-کجایی ترمه؟
ترمه متعجب به گوشی نگاه کرد و جواب داد:
-تو بیمارستان، چطور؟
شیلا:اون دختره ی نحس فرار کرد به درک! تو چرا ایستادی اونجا پاشو؟
بیا خونه یالا! ترمه با حرص نفسش رو بیرون فوت کرد:
-باشه!
شیلا بدون حرف دیگه ی قطع کرد. ترمه عصبی به گوشی نگاه کرد و غر زد:
-من اگه بدونم ترنم چه کرده که اینقدر اذیتش میکنی!
ترنم: مرد برگشت سمت پیرزن با شک گفت:
-مامان کتی!

اوه پس مادربزرگ این دوتاست!مامان کتی کماکان نگاهم میکرد
و اون دوتا با رنگی پریده به مامان کتی!
که خدا رو شکر یه حرکتی کرد و عصا رو توی دستاش جابه جا کرد
و سمت پسر که افتاده بود برگشت:
-خب کیارش خان معرفی نمیکنی؟
پسری که فهمیدم اسمش کیارشه سریع از جاش بلند شد و به اون پسر اشاره کرد:
-به خدا من نمیدونم، از احسان بپرس!
مامان کتی یه دست به کمرو دست دیگه به عصا برگشت سمت احسان و منتظر نگاهش کرد.
من این رو کجا دیدم؟ صحنه های چند ساعت پیش مثل فیلم از جلو چشام رد شد.

 

دانلود رمان عشق مساوی با ما

راهنما

اگر از نشر رمان خود در سایت ناراضی هستید و خواهان حذف آن میباشید در کامنت اطلاع رسانی کنید


هر گونه استفاده از کتابهای قرار داده شده بر روی رمان فا به هر نحوی (انتشار از طریق اپلیکیشن های موبایل، کپی بر روی سایت و وبلاگ ها حتی با ذکر منبع و...) ممنوع می باشد و با متخلفین طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای برخورد می شود. و تیم رمان فا هیچ گونه رضایتی از قرار دادن فایل رمان ها در تلگرام و .... ندارد و از نظر اخلاقی کار صحیحی نیست.