شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
دانلود رمان » رمان عاشقانه » دانلود رمان تقاص اشتباه تو

اطلاعیه سایت

دانلود رمان تقاص اشتباه تو

دانلود رمان تقاص اشتباه تو

تقاص اشتباه تو

عنوان: دانلود رمان تقاص اشتباه تو

نویسنده: مریم محمودی

بیشتر بخوانید:

 

هیچی نگفتم یعنی چیزی نداشتم که بگم. تو بغلش عین یک پرنده بی پناه میلرزیدم و گریه میکردم.
از گریه زیاد بیحال شدم. فکر کنم فهمید چون دیگه صدام در نمیومد.

آروم از خودش جدام کرد و با صدای درموندهای زیر لب گفت:
میتونی از جات بلند شی؟!
بیرمق نگاش کردمو سرمو به معنی تایید تکون دادم.
میدونستم که بغلم نمیکنه. همیشه تو جمع خودداره. حتی تو این شرایط…
خواستم از جام بلند شم که گفت: صبر کن
با تعجب نگاهش کردم که یه دستشو دور کمرم گذاشتو اون یکی دستشم دور شونم حلقه کرد و آروم بلندم کرد و به سمت پله ها راه افتاد.
سرجام متوقف شدمو با صدای ضعیفی گفتم:
داری چی کار میکنی؟
وایستاد و با اخم زل زد بهم و با تحکم گفت:
یکم باید استراحت کنی. جون تو تنت نمونده. یه ریز داری گریه میکنی. بیچاره بابات از یه طرف نگرانه توعه از یه طرف نگران مراسم.

ناخود آگاه پوزخندی رو لبام نشست… بابا نگرانه منه؟! همچین چیزی امکان نداره…
با همون پوزخند رو بهش گفتم:
توقع داری باور کنم بابام نگرانه منه؟! من خوبم امیررضا… نیاز به استراحت ندارم… این جمعیتو ببین همشون به خاطر من اومدن…زشته تنهاشون بذارم.
پوفی کشید و عصبی دستشو برد لایه موهاش…
تو چشمام نگاه کرد و جدی گفت:
باشه… تو راست میگی بابات نگرانت نیست اما من چی؟… منکه هستم…
من: آخه…

دستمو کشید و همونطور که میرفت سمت پله ها گفت:
همینکه گفتم مانیا…حرف نباشه. تو نمیخواد نگران باشی. همه اونقدر شعور دارن که وضعیتتو درک کنن.
درضمن خاله هات هستن و رسیدگی میکنن…
حوصله کل کل نداشتم به خاطر همین سکوت کردمو باهاش همراه شدم.
با کمکش از پله رفتیم بالا… مستقیم رفت طرف اتاقم و خواست درو باز کنه سریع و پر بغض صداش کردم:
امیررضا
دستشو از روی دستگیره در برداشتو با مهربونی نگام کرد…
-جانم…
لبمو گاز گرفتم که گریه نکنم… نمیخواستم بیشتر از این نگرانو ناراحتش کنم

دانلود رمان تقاص اشتباه تو

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

راهنما

اگر از نشر رمان خود در سایت ناراضی هستید و خواهان حذف آن میباشید در کامنت اطلاع رسانی کنید


هر گونه استفاده از کتابهای قرار داده شده بر روی رمان فا به هر نحوی (انتشار از طریق اپلیکیشن های موبایل، کپی بر روی سایت و وبلاگ ها حتی با ذکر منبع و...) ممنوع می باشد و با متخلفین طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای برخورد می شود. و تیم رمان فا هیچ گونه رضایتی از قرار دادن فایل رمان ها در تلگرام و .... ندارد و از نظر اخلاقی کار صحیحی نیست.